Řezbářské práce

Dřevo, díky své dostupnosti a snadné opracovatelnosti náleží k nejstarším materiálům využívaným lidskými kulturami. Dějiny práce se dřevem se váží již k samým počátkům dějin lidstva. Řezbářství je pak nutné chápat jako uměleckou nadstavbu běžného zpracování dřeva, směřující k uměleckému a kreativnímu využití dřeva jako materiálu pro vytváření trojrozměrných artefaktů vyjadřujících osobnost autora. Mobilní sada je určena pro „Řezbářské práce“ jako soubor typických nástrojů a technologických a uměleckých postupů, které si žáci 2. stupně základních škol mohou v rámci rozvoje svých kompetencí v oblastech člověk a svět práce a umění a kulturu vyzkoušet či nacvičit. Z uvedeného důvodu je Mobilní sada doplněna metodickými listy s náměty a technologickým popisem základních procedur kreativního a uměleckého opracování dřeva, které mohou žáci sami či ve spolupráci s učitelem realizovat. Mobilní sada je zaměřena na rozvoj následujících kompetencí:

  • znalost typických nástrojů a základních postupů pro kreativní opracování dřeva řezbářstvím
  • schopnost v souladu s přiloženými metodikami samostatně realizovat základní techniky řezbářského opracování dřeva – řezání řezbářským nožem, dlabání řezbářskými dláty, ornamentální vyřezávání, povrchová úprava materiálů a další,
  • dodržovat pravidla bezpečného používání nástrojů,
  • schopnost rozlišit vhodnost jednotlivých nástrojů a postupů s ohledem vlastnosti materiálů a kreativní záměr autora.
  • schopnost ocenit vlastnosti dřeva jako univerzálního uměleckého materiálu a rozvoj technologií jeho kreativního a uměleckého opracování.

Řezbářské práce - Metodiky ke stažení

Stáhnout metodiky (ZIP)

Ruční práce se dřevem

Dřevo, díky své dostupnosti a snadné opracovatelnosti náleží k nejstarším materiálům využívaným lidskými kulturami. Dějiny práce se dřevem se váží již k samým počátkům dějin lidstva. Práce se dřevem tedy náleží k typickým kulturním kompetencím napříč lidskými civilizacemi v jejích historických proměnách. Mobilní sada je určena pro „Ruční práci se dřevem“ jako soubor typických nástrojů a technologických postupů, které si žáci 2. stupně základních škol mohou v rámci rozvoje svých kompetencí v oblasti člověk a svět práce vyzkoušet či nacvičit. Z uvedeného důvodu je Mobilní sada doplněna metodickými listy s náměty a technologickým popisem jednotlivých procedur opracování dřeva, které mohou žáci sami či ve spolupráci s učitelem realizovat. Mobilní sada je zaměřena na rozvoj následujících kompetencí:

  • znalost typických nástrojů a základních postupů pro opracování dřeva
  • schopnost v souladu s přiloženými metodikami samostatně realizovat základní techniky opracování dřeva – řezání, pilování, dlabání, povrchová úprava materiálů a další,
  • dodržovat pravidla bezpečného používání nástrojů,
  • schopnost rozlišit vhodnost jednotlivých nástrojů a postupů s ohledem vlastnosti materiálů,
  • schopnost ocenit vlastnosti dřeva jako univerzálního materiálu a rozvoj technologií jeho opracování..

Ruční práce se dřevem - Metodiky ke stažení

Stáhnout metodiky (ZIP)

Práce s plasty

Plasty patří mezi relativně „mladé“ materiály, jejichž značný vývoj je spojen především s 20. stoletím. Uměle vyrobených plastů existuje celá řada a dnes si již jen těžko dovedeme představit život bez nich. Mobilní sada přichází s komplexním, materiálně-didaktickým řešením pro výuku vzdělávací oblasti „Člověk a Technika“ na 2. stupni základních škol. Obsah této sady je primárně orientován na rozvoj kompetencí žáků napříč tematických celků „technická kreativita“ a „technické činnosti a práce s materiálem.“ Učitelé jistě ocení sbírku 10 tematicky orientovaných metodických listů, které jsou s využitím mobilní sady okamžitě aplikovatelné v učebním procesu. Žáci si nejen osvojí technické poznatky o plastech a jejich zpracování, ale rozvinou i své praktické dovednosti při zpracování plastů a jejich kreativní využití při řešení technických problémů. Ve výbavě sady jsou zahrnuty vybrané nástroje, nářadí a materiály pro realizaci výuky. Nalezneme zde nástroje pro třískové i odporové řezání plastů. Kreativitu můžeme rozvíjet při experimentálním zjišťovaní chování plastů tvarováním za tepla pomocí připravených ohybníků. K finálním úpravám tvarů a povrchů, kde je žádoucí pěstovat pečlivost a přesnost, jsou přichystány sady pilníků a brusných pomůcek. Nápaditost a jemná motorika lze procvičit u osvědčené techniky linorytectví. Přichystány jsou také činnosti vyžadující jednoduché vrtání plastů či zhotovení různých typů spojů.

Práce s plasty

Stáhnout metodiky (ZIP)

Jednoduchá elektronika

Elektronika má několik historických milníků. Rok 1800, Voltův článek - první prakticky využitelný elektrický článek. První elektronka – Flemingova dioda 1904, následovaná v roce 1906 Forestovou triodou – prvním zesilovačem (předchůdcem tranzistoru). Posledním zásadním krokem, bylo dokončení vývoje polovodičového tranzistoru v Bellových laboratořích, v prosinci 1947. Tento okamžik byl startem raketového rozvoje polovodičové elektroniky.

Mobilní sada přichází s komplexním, materiálně-didaktickým řešením pro výuku vzdělávací oblasti „Člověk a Technika“ na 2. stupni základních škol. Obsah této sady je primárně orientován na rozvoj kompetencí žáků z tematického celku „elektronika a robotika“. Součástí mobilní sady je sbírka tematicky orientovaných metodických listů, které jsou s využitím mobilní sady okamžitě aplikovatelné v učebním procesu. Žáci si nejen osvojí technické poznatky o polovodičové a procesorové technice, jejím zapojování a programování, ale rozvinou i své praktické dovednosti, které uplatní v běžném životě. Mobilní sada obsahuje veškerý materiál a vybrané nářadí, umožňující okamžitou realizaci výuky. Nalezneme zde elektronické stavebnice pro konstrukci jednotlivých zapojení (od jednoduchého zapojení luminiscenční diody až po konstrukci autonomního robota). Součástí jsou také komerční, cenově dostupní roboti, pro snazší pochopení principů, testování nápadů a motivaci pro vlastní tvorbu. Dalším možným směrem výuky, je využití dodané elektroniky pro stavbu experimentálních aparatur, sloužících ke zpřesnění a automatizaci experimentů, v rámci mezipředmětových vztahů, v souladu s myšlenkami STEM výuky. Doporučené učebními materiály, metodickými listy a potřebné programy, jsou přiloženy na flashdisku.

Jednoduchá elektronika - Metodiky ke stažení

Stáhnout metodiky (ZIP)

Práce s lasery, CNC frézkou

Už od nepaměti člověk opracovává různé materiály, aby lépe vyhovovali jeho potřebám, ať už pro práci, nebo zvelebování prostředí. Od původního opracování kamenem, pazourkem, kovovými nástroji, až po současné metody opracování pomocí víceosých CNC strojů. (Computer Numerical Control – počítačem řízené obrábění)

Mobilní sada přichází s komplexním, materiálně-didaktickým řešením pro výuku vzdělávací oblasti „Člověk a Technika“ na 2. stupni základních škol. Obsah této sady je primárně orientován na rozvoj kompetencí žáků z tematického celku „CNC stroje“. Součástí mobilní sady je sbírka tematicky orientovaných metodických listů, které jsou s využitím mobilní sady okamžitě aplikovatelné v učebním procesu. Žáci si nejen osvojí technické poznatky o mechanických vlastnostech různých materiálů, technologických postupech jejich opracování, ale také zásady při vytváření návrhů-modelů vhodných pro různé typy opracování materiálu. Převod modelů do sady strojových příkazů – G-kódu, ručně i počítačově, pomocí CAM programů. Ve výbavě sady jsou zahrnuty vybrané CNC stroje, vhodné pro použití na 2. stupni základní školy. Sada obsahuje malý diodový CNC laser, vhodný na gravírování do organických materiálů – ideálně do dřeva. Originální 3D tiskárnu Prusa MINI, s pracovním prostorem 18x18x18 cm a filamentem PETG vhodným pro začínající tiskaře. Poslední je CNC frézka s pracovní plochou 20x30 cm a zdvihem až 7 cm, včetně fréz o průměru 3,175 mm, které se nejčastěji používají v modelářské praxi a současně minimalizují riziko vážného zranění žáků. Součástí kufru je pomocné ruční nářadí, materiál pro realizaci výuky, notebook s předinstalovaným řídícím softwarem ke všem CNC strojům, učebními materiály a metodickými listy.

Práce s lasery, CNC frézkou - Metodiky ke stažení

Stáhnout metodiky (ZIP)

Stavebnictví

Stavebnictví je historicky jedno z nejstarších řemesel, které se neustále vyvíjí a přináší společnosti neustále nové možnosti v oblasti bydlení, dopravy, kultury či infrastruktury. Mobilní sada přichází s komplexním, materiálně-didaktickým řešením pro výuku vzdělávací oblasti „Člověk a Technika“ na 2. stupni základních škol. Obsah této sady je primárně orientován na rozvoj kompetencí žáků z tematického celku „byt, dům a zahrada“. Učitelé jistě ocení sbírku tematicky orientovaných metodických listů, které jsou s využitím mobilní sady okamžitě aplikovatelné v učebním procesu. Žáci si nejen osvojí technické poznatky o stavebních materiálech a konstrukcích, ale rozvinou i své praktické dovednosti, které uplatní v běžném životě při jednoduchých úpravách a opravách vlastního bydlení. Ve výbavě sady jsou zahrnuty vybrané nástroje, nářadí a materiály pro realizaci výuky. Nalezneme zde technické stavebnice pro konstruování a modelování různých typů staveb z pálených cihel, tvarovek, tašek a dalších materiálů. Od konstruování je možné plynule přejít k jednoduchým experimentům s betonovou směsí či měřením poměrových hmotností při míchání přírodně odbouratelné malty pro konstruování se stavebnicemi. Praktické dovednosti je možné dále rozvíjet při vrtání do stavebního materiálu, osazování hmoždinek, šroubování vrutů, tvarování a broušení povrchu nebo zapravování povrchu sádrováním.

Stavebnictví - Metodiky ke stažení

Stáhnout metodiky (ZIP)

Gravírování, lepení a nátěry

Povrchové úpravy materiálů jsou nedílnou součástí výrobních procesů běžně užívaných produktů ve společnosti. Správně provedená úprava povrchů může plnit hned několik významných technických funkcí, ale také zásadně ovlivňují estetický vzhled finálního produktu. Mobilní sada přichází s komplexním, materiálně-didaktickým řešením pro výuku vzdělávací oblasti „Člověk a Technika“ na 2. stupni základních škol. Obsah této sady je primárně orientován na rozvoj kompetencí žáků napříč tematických celků „technická kreativita“ a „technické činnosti a práce s materiálem.“ Učitelé jistě ocení sbírku 10 tematicky orientovaných metodických listů, které jsou s využitím mobilní sady okamžitě aplikovatelné v učebním procesu. Žáci si nejen osvojí technické poznatky o typech a funkcích povrchových úprav, ale rozvinou i své praktické dovednosti při zhotovení vybraných úprav povrchů, které mohou okamžitě aplikovat ve svém okolí. Ve výbavě sady jsou zahrnuty vybrané nástroje, nářadí a materiály pro realizaci výuky. Nalezneme zde polotovary různých materiálů, které jsou přichystány k dalšímu opracování, tvarování a montáži. K tomu můžeme využit připravené řezné nástroje, brusné pomůcky či pilníky. Jádro vybavení sady směřuje k osvojení dovedností lepení, tmelení, moření, lazurování či vytváření nátěrů pomocí barev, včetně možnosti experimentování při jejich míchání. Přesnost, preciznost provedení a kreativní řešení se promítnou ve funkčních a estetických vlastnostech zhotovených produktů.

Gravírování, lepení a nátěry - Metodiky ke stažení

Stáhnout metodiky (ZIP)

Strojní opracování materiálu

Revoluční vynález strojů, které jsou poháněny jinou energií než živočišnou, významně usnadnil člověku práci napříč mnoha profesemi a řemesly. Ne jinak je tomu i v případě zpracování a obrábění materiálů ve výrobním sektoru. Mobilní sada přichází s komplexním, materiálně-didaktickým řešením pro výuku vzdělávací oblasti „Člověk a Technika“ na 2. stupni základních škol. Obsah této sady je primárně orientován na rozvoj kompetencí žáků napříč tematických celků „řemeslo a technické profese“ a „technické činnosti a práce s materiálem.“ Učitelé jistě ocení sbírku 10 tematicky orientovaných metodických listů, které jsou s využitím mobilní sady okamžitě aplikovatelné v učebním procesu. Žáci si nejen osvojí technické poznatky o strojích pro zpracování materiálů a jejich fungování, ale rozvinou i své praktické dovednosti při aplikaci jednoduchých obráběcích strojů pro různé materiály a mohou při tom zároveň objevovat význam těchto strojů ve vztahu k rukodělné práci. Ve výbavě sady jsou zahrnuty vybrané stroje, potřebné nářadí a materiály pro realizaci výuky. Nalezneme zde didaktizované, multifunkční stavebnice, které lze jednoduchým způsobem pomocí ilustrovaného návodu konstrukčně přestavět na jednotlivé obráběcí stroje v podobě soustruhu, brusky, lupénkové pilky či brusky. Součástí jsou nezbytné díly, pomůcky a nářadí pro přestavbu strojů. Sada je také doplněna o nářadí a pomůcky pro jednoduché rukodělné operace a přípravu polotovarů. Pomocí experimentování mohou žáci objevovat rozdíly mezi ručním a strojním zpracováním materiálů.

Strojní opracování materiálu - Metodiky ke stažení

Stáhnout metodiky (ZIP)

Provoz a údržba domácnosti

Učební pomůcka je tematicky zaměřena na drobné práce a opravy v domácnosti. Žáci mají možnost ve výuce rozvíjet technické myšlení při řešení situací, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Aktivity – metodiky jsou koncipovány tak, aby si žáci vyzkoušeli základní pracovní úkony s nástroji, nářadím a pomůckami, které mohou být dostupné v domácnosti. Jednotlivé aktivity mohou být realizovány formou skupinové práce, kdy žáci rozvíjí nejen pracovní dovednosti a návyky v početně menších skupinách, ale také rozvíjí komunikativní dovednosti, schopnost spolupráce a v neposlední řadě také technické myšlení. Učební pomůcka představuje nadstandardně vybavenou kutilskou dílnu a koncepčně umožňuje realizovat množství obvyklých drobných údržbových prací v domácnosti. Aktivity mohou být realizovány v běžné školní učebně, školní družině, kuchyňce, dílně, šatně nebo v jiných prostorách školy. Aktivity jsou určeny pro výuku na 2. stupni ZŠ, ideálně pro žáky 8. a 9. ročníku. Vybrané činnosti však zvládnou i žáci nižších ročníků.

Provoz a údržba domácnosti - Metodiky ke stažení

Stáhnout metodiky (ZIP)

Pěstování rostlin

Učební pomůcka je tematicky zaměřena na využívání moderních zavlažovacích technologií. Žáci mají možnost při výuce prakticky rozvíjet technické myšlení ve spojení s přírodně orientovaným učivem, kterým je pěstování rostlin. Je tak podporována integrace učiva, což podporuje princip učení v souvislostech. Při skládání jednotlivých komponent je trénována zručnost, žáci hledají různé varianty řešení technických problémů. Variabilitou výsledných řešení je podporována představivost, což je klíčový prvek technické tvořivosti. Významným přínosem učebních aktivit je propojení školního vzdělávání s běžným životem, navíc napomáhá profesní orientaci a usnadňuje tak kariérní rozhodování žáků. Koncepčně učební pomůcka umožňuje navrhování a realizaci tradičně pojatých závlah, stejně tak je možné vytvářet závlahy založené na digitálních technologiích a programování. Záleží na pedagogických záměrech učitele, jaké učební úlohy pro konkrétní výuku zvolí. Aktivity jsou určeny pro výuku na 2. stupni ZŠ - ideálně 8. a 9. ročník.

Pěstování rostlin - Metodiky ke stažení

Stáhnout metodiky (ZIP)